Reacties van donateurs

Image and video hosting by TinyPic
Indien u wilt reageren op deze website mail dan even naar abbekerk1414@gmail.com 

Geacht bestuur

Hartelijk dank voor de toezending van het toeristisch gidsje.
Hulde voor alle activiteiten.
Ook vol lof over het jaarboek.
Al ben ik alweer 20 jaar weg uit Abbekerk, ik blijf geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp.
Ik herinner mij goed de eerste jaren voor de opzet van een jaarboek.
Contacten heb ik gelegd met diverse historische verenigingen (o.a Andijk, met ene heer Visser en Obdam).
Het was een leuk en enthousiast team met Krom, Kat en Koster.
Veel succes voor komende jaren.
Ga zo door!

Vrgr Wim van kalleveenHallo Jan


Het ziet er goed uit, alleen zijn op de laatste pagina zijn de foto:s geplaatst over de tekst maar dat zal wel goed komen
Met mijn gezondheid gaat het redelijk op dit moment, hoe het verder verloopt zie ik wel.
Met veel genoegen blader ik af en toe door het mooie jaarboek van dit jaar en geniet van de mooie verhalen;
Ik heb hier wel enkele vragen over, misschien kan jij ze beantwoorden.
Ten eerste op pagina 94 bij het artikel schaatsen en hardlopen, wordt er vermeld over de Diringersloot.
Zo als je weet ben ik geboren en opgegroeid in De Weere, waar nu de fouragehandel van de Lange staat stond eens mijn ouderlijk huis. Op korte afstand hiervan loopt de zo als wij noemden de Dieringe.
Ik heb dat al;tijd een vreemde naam gevonden.
Op een detail van een kaart uit de 18de eeuw staat de naam Wieringersloot, dit lijkt muj logischer, ben heel benieuwd hoe dit zit.
Op pagina 97 staat een foto uit 1915 waar mijn tante Geertje op staat, kun je die naar mij toe sturen?
De ander waar ze ook op staat is een ansichtkaart die ik wel heb.
Ten derde op pagina 101 staat een artikel over het huis waar Gerrit Renooij heeft gewoond.
Mijn vader die een aannemersbedrijf had in De Weere bouwde dat huis in 1938 voor schrik niet 1900 gulden.
Er kwam hiervoor een granietwerker om het aanrechtblad te maken voor 100 gulden.
De man moest hier wel drie keer van Alkmaar naar Lambertschaag komen op de fiets!!!
Simon Vriends electricien in De Weere bracht het licht in het huis voor 75 gulden inclusief alle gloeilampen, wat een tijd.
Jan het is een heel verhaal geworden, ik hoop dat je er wat mee kunt.
Bij deze wens ik je fijne feestdagen en een gezond 2015
Hartelijke groet Joop.Beste Jan


Met belangstelling las ik de interviews over "Mijn straatje schoonhouden". Voor mij vaak de voortzetting van de geschiedenis van Abbekerk en Lambertschaag. Mijn herinneringen gaan meer terug en dateren van mei 1947 en de jaren daarvoor vanaf dat ik enig besef kreeg van het leven na mijn geboorte 27 oktober 1934. Af en toe bekroop mij de nijging om aanvullingen te geven op de meer recente belevingen van Abbekerkers. Dat heb ik nagelaten omdat het hun beleving en niet geheel de mijne was. Een andere oorzaak van die passieve opstelling was de ernstige ziekte van mijn echtgenote E.T.Visser-Gunneweg. Zij overleed 19 oktober 2012. Wij kenden elkaar 60 jaar en waren 55 jaar getrouwd. Zij ligt nu begraven op het kerkhof te Abbekerk. Maar eerder leverde ik ook bijdragen aan de jaarboekjes uit een verder verleden. O.a. "De Club van Tien"; De eerste Taxi"; "Radiodistributie". Ik was een oorlogskind en heb veel herinneringen aan overvallen en rasia's door de Duitsers in die tijd. Ook weet ik nog, met enkele uitzonderingen te Lambertschaag, wie er in welke woningen woonden. Ook b.v. mijn lagere schoolvriend Jaap van der Oord moet zich dat kunnen herinneren. Het verschil met hem is misschien dat zijn herinneringen overvloeien in hoe het verder verliep. Bij mij werd dat abrupt in 1947 na het overlijden van mijn vader en vertrek uit Abbekerk bijna fotografisch afgesloten. Ik lees b.v. over het z.g. "Abbe huisje" Daarin wordt niet meer gerefereerd aan De familie Varkevisser die daar direct na de oorlog en als vluchteling uit de Wieringermeer onderdak kreeg. Ook niet dat de dochters daarvan prachtig konden zingen en met orgelbegeleiding uit de kerk veel Abbekerkers verrasten. Ook miste ik in het zuideinde de groet van alle dorpsgenoten als zij langs kwamen aan Mevr. Renooij. Zij lag daar lange tijd met ernstige reuma achter een raam. Iedereen voelde zich betrokken. Och het zijn maar voorbeelden en er zijn er veel meer. Ik moet een jochie zijn geweest dat op mijn kinderfietsje voorzien van tuinslangen door mijn vader overal mijn nieuwsgierigheid trachtte te bevredigen. Zo ook was ik getuige van de arrestatie van de verzetsman A.C. de Graaf. Wie vraagt er nog naar? Ben ik te oud(79) om nog iets bij te dragen aan de historie? Ik sta open voor meer bijdragen. Dat zal niet eenvoudig blijken te zijn vanwege de totale breedte. Dat zal dan vooroverleg vereisen. Bijkomstig is dat ik mogelijk mijn beroep heb misgelopen. Als jongeling constateerde men teken en schilderstalent bij mij. Daar was geen brood mee te verdienen . Dus werd ik elektronisch technicus. Maar in mijn archieven zijn toch nog de schetsen van de bijzondere figuren van die oude tijd te vinden. Weeg maar af of U daar iets mee kan. 

Herke Visser


Beste Frits

Ik heb het jaarboek vandaag in goede orde ontvangen, en er even fijn in zitten lezen. 
Het is voor mij voor een deel een feest der herkenning!

Mijn zuster en zwager (Ria Beers en Jan Bruinsma) vierden in 1975 hun bruiloft in 'Het Bonte Paard'.

Jarenlang kwam ik in 'Het Wagenwiel' om een bakkie koffie (met koek van Mart Dekker) of om onder de middag een uitsmijter te eten.
De verhalen aan de stamtafel, o.a. van veerijder Piet Wagenaar en Dick Kieft als zij er vrijdagmiddag opstaken, zijn legendarisch.

Ik ben ook een keer op bezoek geweest bij Cees Zee; bij hem heeft de tijd echt stilgestaan!

Ook het verhaal over de nazaten van Koning Willem III is interessant.
Op de website DNA Koningin-Bloedverwanten staat nog veel meer over de twijfels over de afstamming van onze huidige Koning.

Leuk, om het allemaal te lezen.

Ik wens jullie verder veel succes met de Stichting Abbekerk-Lambertschaag.

Met vriendelijke groeten,

Nan Beers.

sept. 2013Hallo Jan

Deze week had ik een oom van mijn vrouw op bezoek Jan de Boer, 90 jaar en oorspronkelijk uit Abbekerk.


Wat mogelijk al wel bekend is bij jullie, maar wat hij toch wel leuk vond, was dat er een badhuisje nabij Lambertschaag over de dijk stond toen het daar nog water was. Keurig 2 omkleed hokjes 1 voor dames en 1 voor heren en daarna kon je via een schuine plank naar beneden het water in. Er was toen natuurlijk ook nog sprake van eb en vloed.

Zijn grootvader was toen de eigenaar van het café “het Wagenwiel”, hij herinnerde zich ook nog goed dar er achter het café een doodlopend slootje was waar een toilet voorziening was. Het bestond uit een oud 

houten hokje wat met een haakje aan de binnenkant af te sluiten was, maar verder hing het zo boven de sloot en had weer en wind vrij spel. Hij dacht dat het wel zo,n 25 meter van huis was dus moest je wel .“op tijd” gaan. Dat het wat ver van huis was had wellicht te maken met het feit dat het in de zomer wel eens niet zo fris kon ruiken.

Met vriendelijke groet,

Nico BoelisGeachte mijnheer/mevrouw,

Ten eerste, mijn complimenten met uw website, waar ik op terecht kwam, omdat ik wat zocht over het
station aan de spoorlijn Medemblik-Hoorn en toen zoals het gaat met Google allerlei dingen over Abbekerk tegenkwam.
Ten tweede mijn verbinding met Abbekerk is, dat mijn moeder Trijntje Stam er in 1915 geboren is.
Als middelste dochter van Joannes Stam en Grietje Workum groeide zij op in de Bennemeer. De boerderij staat er nog, nu pal
tegen de A7 aan en is inmiddels alleen nog woonhuis.
Uit mijn jeugd herinner ik me, dat er verteld werd, dat Koppershorn zou lijken op Koopmanshorn(haven) en dat via de Mijnsheerenweg er
dan verbinding zou zijn met de Stins. De Stins zou voor een boerderij wel erg grote kelders hebben.
Toen ik nu over Koppershorn en de familie de Leeuw las, kwamen die verhalen weer naar boven en andere, zoals, dat er op dansavonden
soms gevochten werd tussen leden van de familie de Leeuw en de familie Zeeman. De dames zochten dan dekking achter de piano.
Dit even als anekdote, maar mijn vraag is eigenlijk of u de theorie over Koppershorn en de Stins kent.
Ik las nog wel het verhaal, waarbij de Stins genoemd wordt als z.g. ''stenen huis'', dus een gebouw, voordat de boerderij er stond.
Wel bijzonder allemaal, u merkt het, Abbekerk blijft bij mij leven.

Met vriendelijke groeten

Nanning Kaan
Hallo Jan

Bedankt voor het plaatsen van het gedicht.Het is goed hoor, vooral met de foto van het huis erbij.
Toen ik het zag, ontroerde het mij.
Groetjes,

Tiny Sas-Gerritsen


Hallo Jan,

Op een verjaardagfeestje bij de familie Beerepoot in Zwaagdijk op 26 november jl kwam ik in gesprek met Tilda Tiggeloven, getrouwd met Nico ten Schagen, woonachtig aan de Berkenlaan in Abbekerk. Zij vertelde mij dat het Historisch Genootschap Abbekerk zeer onlangs een artikel had gepubliceerd over de familie De Leeuw van Coppershorn. Door nieuwsgierigheid gewekt heb ik inmiddels contact opgenomen met mijn neef Piet de Leeuw van Lambertschaag. Piet is een volle neef van mij: zijn vader en mijn vader waren broers van elkaar. Zij hebben een groot deel van hun leven doorgebracht op Coppershorn.

Piet heeft mij jouw e-mailadres gegeven, zodat ik me tot jou kan wenden met het verzoek of ik lid kan worden van Historische Genootschap Abbekerk. Ik heb begrepen dat de contributie/bijdrage € 10 per jaar bedraagt.

In afwachting van je berichten, met vriendelijke groet,

Klaas de Leeuw


Geachte heer Waterdrinker,

Een foto van mijn Ome Nico Groot,
woonachtig (in de jaren 50) op het Noordeinde 7.
Ook een foto van mijn opa (Simon Groot) op dezelfde fiets.
En een van mij tante Alie voor het huis aan het Noordeinde 7.

Misschien leuk voor het archief.

Met vriendelijke groet.


Tiny Groot

Beste Herke,

Bedankt voor de reactie. Door een ongelukje zijn er een aantal foto's uit het album verdwenen die er eerst wel in zaten. Ik ben druk bezig om dat te herstellen. De betreffende foto heb ik weer toegevoegd. Als je nog meer foto's mist hoor ik het graag. Ik werk nog steeds aan het album om de collectie zo compleet mogelijk te krijgen.

De betreffende foto heb ik bijgevoegd. Controleer svp even of het de juiste foto is.
Nog bedankt voor de informatie. Ik kan wel wat tekst bij de foto's plaatsten.
Als je misschien zelf nog foto's heb uit de oude doos houd ik mij aanbevolen om die te scannen en te bewaren.


Met vriendelijke groet,,
Jan WaterdrinkerGeachte heer Waterdrinker,


Mijn waardering voor Uw fotografie en samenstelling van de presentaties. Bij de winkels had U oorspronkelijk een foto opgenomen van mijn vader Bij zijn Fordje (de eerste taxi van Abbekerk) met op de achtergrond zijn winkel. Op de winkeldeur de aanduiding "radio" en "rijwielen". Die foto werd later toegevoegd en vervolgens weer verwijderd. Dat laatste is jammer omdat ik (76) mijn zusters Annie (86) en IJtje (81) de website had doorgegeven waarna bleek dat hun vader er niet meer in voorkwam. In 1946 overleed mijn vader en in 1947 verhuisden we naar Scheveningen. Onze herinneringen gaan dus voornamelijk terug naar onze jeugdjaren tot dat jaar. Veel van de andere foto's spreken ons zeer aan. Heel veel mensen hebben we gekend en we associëren daar ook vele verhalen aan. Zo o.a. de aanduiding "radio" op de winkeldeur. Daar achter had mijn vader op particulier initiatief een centrale voor radiodistributie gebouwd met een netwerk van luisteraars in de dorpen Abbekerk en Lambertschaag. Hierover verscheen van mijn hand een artikel in een jaarboekje van de Stichting A en L. Werd vanuit die hoek ook niet de basis gelegd voor mijn beroep later? Ik eindigde als luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst KL en was zeven jaar lang hoofd logistieke (technische) zaken bij de parate verbindingstroepen. Dat had zeer veel met radio en nog veel meer te maken. Jammer dat de foto werd verwijderd. Een speciale reden? Met vriendelijke groet

Herke Visser

Goedenavond meneer Jan Waterdrinker,


Geweldig de reportage die u gemaakt heeft. We hebben de computer al een uurtje aanstaan op de foto's van het Ringsteken Abbekerk.
Heel erg leuk, van het begin tot het eind.
Complimenten.
Ik zal zeker mensen naar de site verwijzen.
Met vriendelijke groet,

Familie Keesman

Grietje

Beste heer Waterdrinker,

Hierbij hartelijk dank voor de reportage van het ringsteken; GEWELDIG hoor !!!
Wij hebben er van genoten, 

groeten van fam. R.Tensen.

Geachte heer Waterdrinker.

Grote dank voor de foto's van de winkels in onze gemeente !
Een aanvulling bij de foto van de personen die voor de winkel van Kees Pool staan;

Linkse persoon herken ik als Willie Boltendal, en rechts van haar zal kleine nichtje Alka Meierhof zijn.

Met vriendelijke groet; 

Rein Tensen.


No comment !

Geweldig die grote verzameling oude foto’s !!

Mijn complimenten Jan Waterdrinker !!!!!!!!

Hartelijke groet,

Hendrik timmerman

Beste Jan,

Wat een mooie fotoserie, mijn complimenten!
Ik wil even melden dat de kruidenierswinkel van J. Sander, J. Zander moet zijn.
G. Spijker was inderdaad melkboer(venter) en Boeder olieboer(venter).
Verder heeft Klaas Lageveen nog een hele oude foto van mijn vader(1934) in de winkel,
toen hij in Abbekerk als kapper begon, in zijn bezit.
Ook moet Klaas foto's van mijn moeder hebben bij de "Sinterklaastafel".

Groetjes en veel succes!

Tiny Sas-Gerritsen.

Hallo Jan,

Bedankt voor het sturen van de link naar mijn mailadres!
Leuke oude foto's, we hebben ze even samen bekeken.
Leuke site hebben jullie. (Had 'm al eens eerder bezocht om de afbeeldingen van de vlaggen te jatten voor een dorpsraadverslag)
Heb ook net de foto's van de koopvaardij bekeken. Ben jij dat?
Ik (Willy) heb extra veel belangstelling voor schepen, omdat ik bijna altijd bij een scheepvaartreparatie- of scheepsbouwbedrijf heb gewerkt.
Dus is "bootjes kijken" een groot plezier voor mij. (en gelukkig voor Coen ook)

Groetjes, 

Willy en Coen Warnar.

Goede morgen,

na het lezen van wat beschreven staat als de historie van abbekerk het volgende...
Volgens overlevering (heb dit vroeger ooit gehoord) is vanuit abbekerk ook walvisvaart c.q. vangst bedreven. Er schijnen ooit walvisbeenderen te hebben gestaan bij het vroegere regthuis. Tevens zijn volgens mij,bij de aanleg van de tweede uitbreidingswijk te weten oost van de dorpsweg voor het dorpshuis,bij het graven van de vijver, resten gevonden van een vroegere haven.
Het is goed mogelijk dat mijn fantasie mij parten speelt, of de klok heb horen luiden, maar misschien kunt u er iets mee.
Ten tweede ....
er wordt verteld dat Houten Stadsrechten kreeg van Willem...
Stadsrechten krijg je normaliter niet zomaar. Daarvoor moet je en belangrijk genoeg zijn en tevens een gevulde beurs hebben.
Er moeten dus in Abbekerk voldoende financien zijn binnen gekomen. Misschien is te achterhalen waaruit dit dan bestond.
Verder veel succes gewenst.

Hans Modder (oud inwoner)