Kerstverhaal 2016

Beste donateurs,

Wij kijken tevreden terug op het jaar 2016. De stichting heeft afgelopen jaar tal van activiteiten georganiseerd zoals: De uitgave van ons jaarboek, het actualiseren van de website en ook de uitgave van een historisch/toeristisch gidsje. Veel tijd hebben wij besteed aan het Loek Ros archief, de ontwikkeling van het digitale "toekomstbestendige" fotoarchief en de organisatie van de donateursavond. Het thema dit jaar was schoolfoto's en reünie. Gezien de opkomst en het enthousiasme van de donateurs kunnen wij van een geslaagde avond spreken. 

Toch was het niet een makkelijk jaar. Twee bestuursleden, de voorzitter en de secretaris, zijn afgetreden in december 2015. Het was dus even slikken, omschakelen en doorstarten. Maar waar een wil is is een weg!
Het is ons gelukt om het bestuur weer te versterken met enthousiaste nieuwkomers. Maar er liggen nog voldoende uitdagingen. Wij willen het imago van een stoffige club die alleen wat oude foto's laten zien en oude verhalen oprakelen van ons afschudden. Ons streven is met de tijd mee gaan en ook de jongere generatie enthousiast maken voor ons werk en de doelstellingen.

Wij zijn al gestart met de modernisering. Wij hebben inmiddels zeer veel digitaal materiaal. Om al dat moois te delen met onze donateurs hebben wij een paar beeldschermen aangeschaft, mogelijk gemaakt door een onverwachte schenking. Ook verkregen wij een een paar beeldschermen van donateurs. Wij werken hard aan het verstrekken van allerlei interessante informatie via de sociale media zoals e-mail, Facebook en Google. Het is u vast niet ontgaan. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Het is u ook vast wel opgevallen dat er op zeer professionele wijze foto's gemaakt zijn op de donateursavond. 

Wij gaan er weer voor in 2017. Hopelijk blijft u ons ondersteunen en een extra steuntje in de rug is ook altijd welkom.

Het bestuur.