Het Bestuur

De Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag werd opgericht 27 januari 1982 en stelt zich ten doel:

  • Het verzamelen en bewaren van voorwerpen die van belang zijn om het verleden van Abbekerk en Lambertschaag te leren kennen.
  • Het beschermen en in stand houden van al hetgeen uit het verleden aanwezig is en waard is om behouden te blijven.
  • Het doen instellen van bodemonderzoek, het publiceren van geschriften, het organiseren van excursies, lezingen, fotopresentaties, filmpresentaties, uit eigen archief en voordrachten.
  • Het verzamelen van oude foto's en het digitaliseren daarvan.

Bestuurssamenstelling:

 

Voorzitter:                   Jan Waterdrinker, Lijsterbeslaan 34 1657 AR Abbekerk. (webmaster)

Secretaris:                   Ellen van Schooneveld-Stam, Dorpsstraat 32, 1657 AC Abbekerk.

Penningmeester:          Chris Veltman, Esdoornlaan 2, 1657 AE Abbekerk. (samenstelling jaarboek)

 

Overige bestuursleden en taken:

 

Els Horsten-Bijlsma,   Zuideinde 13,              1657 ED Abbekerk.    Interviews, dorpsfilm

Ina Bulk,                     Populierenlaan   2,      1657 AM Abbekerk.   Bestuurslid

Ab Eekel,                    Lijsterbeslaan 27,        1657 AP Abbekerk.    Bestuurslid

Fred Stapersma,          Dorpsstraat 61,           1657 AB Abbekerk.    Archief/films

Johan Vegelien,           Noordeinde 27,           1658 CC Lambertschaag. Amateur archeoloog

 

Bankrelatie:                 ING Bank, rekeningnummer IBAN: NL54 INGB 0005 2590 67

Lid van KvK:              Nr. 41 23 47 58.