Gedichten wedstrijd 2014

Hieronder vindt u de gedichten die geselecteerd waren voor de benoeming van de "Dorpsdichter 2014/2015".
Het winnende gedicht was van Jaap van der Oord "Roiger-sloot weg".

De gedichten werden beoordeeld door Ina Slot, welbekend en deskundig in West-Friesland op dit gebied.

Juryrapport

Het duurde even, want we hadden een druk weekend.
Gister las ik de gedichten zorgvuldig door. Toen sliep er een nachtje over en nu heb ik besloten.
 
Het juryrapport
De gedichten voldoen alle zeven aan de criteria.
Ze zijn ook allemaal met veel gevoel geschreven, recht vanuit het ‘dorps’hart zou je kunnen zeggen.
Complimenten voor alle schrijvers!
De keus was dus niet makkelijk. Ik bepaalde eerst in hoeverre de inhoud mij raakte. Ook lette ik op het slot.
Daarna keek ik naar de cadans en het rijm in het gedicht.
Lang heb ik geaarzeld tussen de nummers 1 en 2. Toch koos ik voor ‘Roiger-sloôt/weg’.
Het rijm legt een mooie verbinding tussen het verleden en de tegenwoordige tijd.
De herinneringen zijn beeldend beschreven, de cadans is over het algemeen goed.
‘Groôt groeie in Abbekerk’ is een gedicht over de toekomst met een ontroerende invalshoek.
Een moeder schrijft over/aan haar kind. Mooi!
De derde plaats is voor ‘Peerd’. Leuke invalshoek met een actueel gegeven.
De uitslag is als volgt:
1. Roiger-sloôt/weg
2. Groôt groeie in Abbekerk
3. Peerd
 
Met vriendelijke groet,
Ina Slot


Ouwerwis gezellig  

 

’t Was weer ouwerwis gezellig,

in ’t Durpshuis bai de S.H.A.L.

Het jaarljkse diner en dèn deerbai

nag twei verkiezinge vooral.

 

Deernei nag een mooie lezing

en skilderaie koike in de zaal.

Ok vezelf nag héél veul klesse,

Soms in de Westfriese taal.

 

Verkiezing durpsdichter is verdwenen,

’t most zô weze , dat is jammer.

Maar d”r werd wat aars op vonden,

de verkiezing Durpsskilder kwam’r.

 

Tot slot wens ik hier iederien,

Gezellige kerstdage met mekaar.

En deernei ,…  ’n weekie later,

’n prettige wisseling van jaar.


Jaap van de oord