De StinsDe Stins is een oude stolpboerderij aan de Dorpstraat nr. 2, in Lambertschaag, pal ten noorden van Abbekerk. De naam 'De Stins' duidt erop, dat de boerderij mogelijk is gebouwd op de plaats waar een steenhuis heeft gestaan.

Het is de oudste behuizing van Lambertschaag, hoewel het niet precies bekend is, hoe oud. De typische stolp-vorm van de huidige 'Stins', duidt op een gebruik als boerderij. Dat de naam 'De Stins' is overgegaan op de boerderij is echter een aanname, en kan dus niet met absolute zekerheid gezegd worden. Zoals het vaker voorkwam, is het bijzondere karakter af te leiden vanuit het feit, dat de naam tot familienaam van sommige bewoners werd. Op een oud grafschrift in de nabijgelegen kerk lezen wij:

"Hier leyt begraven Marietien van den Stins 't Jare 1637".

De boerderij staat op de monumentenlijst en behoort tot het beeldbepalend dorpsgezicht. Dit geldt eveneens voor de ± 275 jaar oude rode beuken die vooraan op het erf staan.


Meer informatie over de "Stins van Lambertschaag vind u onder onderstaande links :


Steenhuizen/Lambertschaag


De Stins van lambertschaag